بایگانی نوشته‌های دانه زاییج

دانه زاییچ (2005-1929)، شاعر و نمایشنامه نویس بزرگ اسلوونیایی که پدر را در شعله های هجوم نازی ها و دو برادر را در جنگ های پارتیزانی از دست داد. هرچند در سال های بعد، جایگاه خود را به عنوان یکی از پایه گذاران جنبش مدرنیسم در بلوک شرق تثبیت کرد، بارها به دلایل مختلف از سوی حکومت کمونیستی یوگسلاوی آن دوران بازداشت شد. پس از فروپاشی بلوک شرق، از سال 1991 به مدت چهار سال، ریاست کانون نویسندگان اسلوونیایی را به عهده داشت. شارحان آثارش با انواع برچسب های متناقض – از سوررئالیست تا نئو اکسپرسیونیست – به تاویل اشعار و نمایشنامه هایش پرداخته اند