بایگانی نوشته‌های آیتن موتلو

آیتن موتلو در سال 1952 در شهر باندیرما به دنیا آمد. در سال 1975 از دانشكده مدیریت دانشگاه استانبول فارغ التحصیل شد. بعدها برای تحصیل در رشته مهندسی عمران وارد دانشكده مهندسی دانشگاه صنعتی ییلدیز شد اما در سال سوم ترك تحصیل نمود. اولین تجربیات او، داستان و شعر، در دوره متوسطه شروع شده و در روزنامه های محلی به چاپ رسید. بعدها در روزنامه ها و مجلات مختلف به چاپ آثار خود اعم از داستان، نقد ادبی و شعر پرداخت. كتابهای شعر او عبارتند از: صبر كن ای عشق(1984) روزی خواهد رسید(1986) در حسرت تو بودن (1990) ردپای خاكستر(1993) به سوی دریا(1994) كودك و غروب(1990) او با یك زبان غنایی، سیال و آمیخته به استعارات تكان دهنده به بیان دیدگاههای خود پیرامون موضوعات مختلف مانند زندگی، مرگ، دنیا و تجربیات شخصی خود می پردازد. بیان و تفسیر حوادث ملایم، چند لایه و غنایی با عواطف و احساسات درونی، نگاه درونی و بیرونی یك زن تودار، زودرنج اما مصمم و علاقمند، شیفتگی، خوشی و اندوه شعری بالا، هسته اصلی شعر او را تشكیل می دهد. ابعاد ذهنی، استنباطی و احساسی در پیوند با ابعاد بصری و تجسمی، با استادی هر چه تمام تر، بر اساس یك چارچوب محكم و با توسل به كلمات، تصاویر و استعارات ضروری در تار و پود یكدیگر قرار می گیرند. مغز و دل او بطور همزمان سخن می گویند.