بایگانی نوشته‌های آتیلا جوزف

آتيلا جوزف در سال ۱۹۰۵ در بوداپست مجارستان در خانواده‌ی فقيری زاده شد. پدرش خيلی زود خانواده‌اش را ترک کرد، مادرش رخت‌شوی فقيری بود. وقتی ۹ ساله‌بود جنگ جهانی اول آغاز شد. در پانزده‌سالگی مادرش را از دست داد. تحصيلات خود را در وين و سوربن ادامه داد. سپس به مجارستان برگشت. در سال ۱۹۳۷، سال آغاز جنگ جهانی دوم، خود را زير قطاری انداخت. او يکی از مهم‌ترين شاعران اروپای شرقی‌است.