بایگانی نوشته‌های یودیت هرتزبرخ

یودیت فریدا لیندا هرتزبرخ – امستردام ۱۹۳۴ – شاعر و نمایشنامه نویس هلندی. از یهودیانی که در زمان جنگ دوم جهانی مجبور به زندگی مخفی شد. پدر و مادرش در اردوگاه نازی‌ها زندانی بودند و از آنجا جان سالم بدر بردند. یودیت در هلند و اسراییل زندگی می‌کند.