بایگانی نوشته‌های کوستاس کاریوتاکیس

تولد: ۱۸۹۶ / مرگ: ۱۹۲۸ / یکی از شاعران بزرگ یونانی قرن بیستم و نخستینِ آنان که بهره گیری از تم‌های مدرن را در شعر آغاز کرد. از شانزده سالگی انتشار آثارش در مجلات کودکان را تجربه کرد. کاریوتاکیس که منتسب به مکتب جدید شعر آتن (مکتبی که کوستیس پالماس در حدود سال ۱۸۸۰ برای مقابله با زبان فاخر و آرکاییک شعر یونانی پایه گذاشت) است، به شدت تحت تاثیر اکسپرسیونیسم و سمبولیسم بود. پس از فارغ التحصیلی در رشته حقوق و شروع دوره کارمندی، سال‌های مصیبت جنگ جهانی اول را تحمل کرد. پس از شهرت ناشی از انتشار دو دفتر اول شعرش و سفر به سایر کشورهای اروپایی، در بازگشت به انزوایش راندند و به شهرهای دور فرستادندش. در سال ۱۹۲۸، در بیستم ماه ژوئن، ده ساعت کوشید که در مونولیتی، خود را در دریا غرق کند و موفق نشد. صبح به خانه برگشت، باز رفت و این بار هفت تیری خرید و به کافه‌ای در همسایگی رفت. چند ساعتی سیگار کشید و بعد به ساحلی رفت و در زیر درخت نوبه، گلوله‌ای در قلب خویش شلیک کرد. انتحار نامه‌اش را در جیبش یافتند: «اینک تاوان می‌دهم برای تمامی آنانی که چون من نتوانستند هیچ آرمانی را در عمرشان ببینند.»؛