بایگانی نوشته‌های سالواتوره کوازيمودو

سالواتوره کوازیمودو در تاریخ ٢٠ آگوست ١٩٠١ درایتالیا متولد شد. در ١٩٥٩ جایزه‌ی نوبل ادبیات را دریافت کرد. در ١٩٦٨ بر اثر خونریزی مغزی در گذشت و در میلان به خاک سپرده شد.