بایگانی نوشته‌های کنجی میازاوا

درباره شاعر: تولد: ۱۸۹۶ / مرگ: ۱۹۳۳ / شاعر، نویسنده کتاب کودک، مترجم اشعار ژاپنی به زبان اسپرانتو، بودیست، گیاهخوار و فعال اجتماعی در آغاز دوره شوا در ژاپن.