بایگانی نوشته‌های کنت رکسروث

کنت رکسروث شاعر معاصر امريکايی در سال ۱۹۰۵ در اينديانا بدنيا آمد. نه ساله بود که مادرش را از دست داد. او نخستين شاعر آمريکايي‌است که تخصصا و در حد وسيعی به شعر ژاپن پرداخت. شعر او از دو جريان جاز و هايکو تاثير پذيرفته‌است. يکی از جالبترين چيزهايی که من درباره‌اش شنيده‌ام اين است که يک‌سال همه‌ی انسيکلوپدی بريتانيکا را مثل يک رمان خواند. رکسروث پس از انتشار کتاب عاشقانه‌های ماريچيکو ادعا کرده‌بود اين‌ها شعر يک شاعره‌ی کهن ژاپنی‌است، بعدها فاش شد که خودش تنها شاعر اين مجموعه بوده‌است.