بایگانی نوشته‌های کارلوتا کولفیلد

کارلوتا کولفیلد شاعر کوبایی به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی در مجلات ادبی معتبر اشعار خود را منتشر کرده است و چندین کتاب شعر به زبان اسپانیائی به‌طبع رسانده است که بسیاری‌شان به انگلیسی نیز ترجمه شده‌اند. وی مرتبا ً به سرتاسر دنیا سفر می‌کند (از ایرلند تا آمریکا) و در زندگی‌نامه‌‌ی خودنوشت‌اش خود را هم‌چون مسافری می‌داند که همواره در میانه‌ی راه است؛ بی‌که قصد بازگشتی به سرآغاز عزیمت‌اش را داشته باشد یا مقصدی مشخص پیش روی خود ببیند، در گذرندگی‌ای بی‌پایان چون شخصیت رمان تریستایم شندی اثر استرن. در مقدمه‌ی کتاب شعری از وی تحت عنوان «خیابان ٣٤ام» هم‌چون شاعری معرفی شده است که توأمان هم در غربت است و هم در موطن خود، هم‌زمان در وصل و فصل را در اشعارش می‌نمایاند. منتقدان تازگی، بی‌واسطگی، سرخوشی و کنایه‌آمیزی را از مؤلفه‌های اصلی اشعار وی برشمرده‌اند. آثار وی عموما ً بحث‌انگیز و نظرگیرند و نقدهای پرشماری نیز بر آن‌ها نوشته شده است. برای نمونه، در مجموعه شعری تحت عنوان «بر دروازه‌های کاغذی با اشتیاقی سوزان» (At The Paper Gates with Burning Desire) در شعر خود از متن‌هایی استفاده می‌کند که در آثار زنان تاریخی برجسته آمده‌اند و از جای‌جای تاریخ و ادبیات برگرفته شده‌اند؛ برای مثال، آثار روزا لوگزانبورگ، ایزادورا دانکن و سافو. به قول یکی از منتقدان این کتاب، او با این شگرد ارجاعات متعدد چندفرهنگی به صدایی دوگانه دست پیدا می‌کند. از سویی صدایی زنانه، ضمیمی و اعتراف‌کار را به دست می‌دهد و از دیگر سو صدایی ژرف‌نگر، جهان‌وطن و اندیشمندانه.