بایگانی نوشته‌های ویتسلاو نزوال

ویتسلاو نزوال پدر جریان سوررئالیسم شعر چک است. نزوال در سال ۱۹۰۰ به دنیا آمد و در سال ۱۹۵۸ درگذشت. مجموعه‌ی «پراگ با انگشت‌های باران» را مهمترین مجموعه‌ی دوره‌ی سورئالیسم شعر نزوال می‌دانند. مسیری که نزوال در جریان سورئالیسم طی‌می‌کرد کاملا با مسیر شاخه‌ی فرانسوی این مکتب متفاوت بود. شعر نزوال چندان اتوماتیک نیست، استادی او در تکنیک‌ها کم‌نظیر است. استفاده‌ از تکرار به او امکانی می‌دهد تا شعری ریتمیک خلق کند. آشنایی من با شعر نزوال به هفت سال قبل بر می‌گردد که کتابی را درباره‌ی شاعران پراگ می‌خواندم تا ریشه‌های شعر ولادیمیر هولان را دریابم. بعدها آشنایی من با پترا واگنرووا میزان علاقه و توجه مردم چک را به شعر نزوال به من نشان داد. نزوال، پراگ را خوب می‌شناخت و پراگ در شعر نزوال به استعاره‌ای بدل می‌شود که همه‌ی عناصر شعر حول آن وحدت می‌گیرند. برش‌های متعدد، سکانس‌های کوتاه، استفاده از ادات تشبیه همچون نخی که صحنه‌های بسیار را به هم می‌پیوندد، شعر نزوال را به سینما نزدیک می‌کند.