بایگانی نوشته‌های واسکو پوپا

واسکو پوپا شاعر بزرگ يوگوسلاو. او در سال 1922 بدنيا آمد و در سال 1991 در گذشت.