بایگانی نوشته‌های مینو مهرآذر

مینو مهرآذر متولد سال ۱۹۷۳ در آتن است. او از پدری اصالتا ایرانی و مادری یونانی متولد شده‌است. در دانشگاه رشته‌ی سینما و هنر اجرا خواند. به زبان‌های فارسی، انگلیسی، اسپانیولی، فرانسه، یونانی و آلمانی مسلط است. مدتی به عنوان مترجم در چند کنگره‌ی جهانی شعر کار می‌کرد. آشنایی با کلارا خانس او را به موطن قدیمی‌اش ایران پیوند زد و از آن تاریخ به توصیه‌ی خانم خانس با همکاری محسن عمادی فعالیت‌هایی برای معرفی شعر ایران به زبان‌های غیر فارسی و نیز معرفی شعر مدرن به فارسی‌زبانان داشته‌است. از او کتاب‌های «میان کلمات و پروانه‌ها، گزیده‌ی شعرهای هالینا پوشویاتوسکا» و «آنا سوئیر، گزیده‌ی شعرها» زیر چاپ است.