بایگانی نوشته‌های مهدیه رحمتی

مهدیه رحمتی در سال ۱۳۶۲ در تهران متولد شد. از نوجوانی شعر می‌نوشت. در حال حاضر در رم ایتالیا زندگی می‌کند و معماری می‌خواند.