بایگانی نوشته‌های مانوئل فورکانو

مانوئل استاد دانشگاه بارسلونا، دمشق و حیفا در حیطه‌ی اساطیر، فیلولوژی و زبان و فرهنگ سامی‌است. شعرش با زبانی ساده، زندگی روزمره‌ی اساطیررا افشا می‌کند. جوایز اروپایی بسیاری به شعرش رسیده‌است. شعر عرب، يهود، اسپانیولی و کاتالان، انگلیسی و فرانسوی را خوب می‌شناسد. کتاب‌های شعرش «هم‌چون یک ایرانی» و «سفری به بغداد» سخت به جهان ما نزدیک است.