بایگانی نوشته‌های مارک استراند

مارک استراند در سال ۱۹۳۴ در کانادا به دنيا آمد. نقاشی خواند ولی شاعری کرد. شعر او را آميزه‌ای از کيفيت رويای نرودا و کابوس تراکل می‌دانند.