بایگانی نوشته‌های لوچیا استرادا

لوچيا استرادا امسال بيست و هشت ساله می‌شود . شاعر جوانی از کلمبيا که خوش درخشيده‌است. تا امروز سه مجموعه‌ی شعر از او به چاپ رسيده و منتقدان کلمبيايي به او اميد فراوان بسته‌اند…