بایگانی نوشته‌های لوسیا پاپروچکووا

لوسیا پاپروچکوا، بیست و سه سال دارد. در شهر بانسکا بیستریتسای اسلواکی به دنیا آمد‌ه‌است و در پراگ و یواسکلای فنلاند زندگی کرده‌است. تحصیلات خود را در رشته‌ی نوشتن خلاق و ادبیات تطبیقی در پراگ به پایان برد و همزمان در دوره‌های آموزشی دانشگاه یواسکلای فنلاند در حوزه‌ی مطالعات فرهنگی،‌ دوره‌های آموزشی نقد ادبی دانشگاه آکسفورد و مبانی سیاست مدرن در دانشگاه هاروارد تحصیل کرده‌است. زبان فارسی را در تهران و پراگ آموخت و تز خویش را با عطف به تحلیل پسااستعماری بوف کور هدایت نوشت و در حال حاضر مشغول ترجمه‌ی بوف کور هدایت به زبان اسلواک است. لوسیا یکی از اعضای گروهی‌است که به همت بنیاد ادبیات اسلواکی در حال تدوین و ترجمه‌ی آنتولوژی شعر مدرن فارسی به اسلواک هستند.