بایگانی نوشته‌های سوفیا دِه میو برینر

تولد: ۱۹۱۹ / مرگ: ۲۰۰۴ / شاعر بزرگ و اشرافزاده پرتغالی، نویسنده کتاب کودک و مترجم آثار شکسپیر و دانته به آن زبان / نماینده سوسیالیست ها در مجلس پس از انقلاب ۱۹۷۴ / مادر پنج بچه از جمله میگوئل سوسا تاوارس – نویسنده مشهور