بایگانی نوشته‌های سوفيا پارنو

سوفيا پارنو، تنها شاعر همجنس‌باز روسی بود که در ميانه‌ی سال‌های ۱۸۵۵ تا ۱۹۳۳ زندگی می‌کرد. پدر فيزيکدانش در شش‌سالگی او درگذشت. سوفيا از همان شش سالگی می‌نوشت. آشنايی با مارينا تسوتايوا تاثير فراوانی بر مسير شعرش به‌جای نهاد. ‌آثارش چه پيش از انقلاب اکتبر و چه پس از آن در تيغ سانسور دولت‌مردان گرفتار بود. سوفيا در ۱۹۳۳ در اثر حمله‌ی قلبی از دنيا رفت.