بایگانی نوشته‌های دیوید مالوف

ديويد معلوف، در سال ۱۹۳۴ در خانواده‌ای اصالتا لبنانی متولد شد. خانواده‌ی پدری‌اش از دهه‌ی ۱۸۸۰ به استراليا مهاجرت کرده‌بودند و خانواده‌ی مادريش در حوالی جنگ جهانی اول به استراليا آمدند. ديويد مدتی در انگلستان زيست و در سال ۱۹۶۸ به استراليا برگشت و مدرس ادبيات انگليسی در دانشگاه سيدنی شد. ديويد معلوف يکی از مهمترين شاعران مدرن استراليا‌ست.