بایگانی نوشته‌های جيری لانگر

جيری لانگر دوست کافکا و از نخستين حاميان فرويد بوده‌است. متولد پراگ است و در ايام اشغال پراگ توسط نازی‌ها از کشورش گريخت. در فلسطين سخت بيمار شد و درگذشت. لانگر متولد سال ۱۸۹۴ است و هنگام مرگ ۴۹ ساله بود.